Gemeentelijke lasten stijgen nauwelijks

De gemeentelijke lasten, zoals de rioolheffing, gemeentelijke onroerendezaakbelasting en de afvalstoffenheffing, stijgen dit jaar nauwelijks. Als sinds 2010 gaan de lasten gemiddeld maar weinig omhoog.

Lees verder

NVB verdedigt extra kosten bij rentemiddeling

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil dat banken meer kosten in rekening mogen blijven brengen bij rentemiddeling dan de boeterente alleen. De extra kosten zijn om de risico's voor de geldschieters te dekken.

Lees verder

Werkloosheid mannen 25-44 hoger dan voor crisis

Na de crisis, die begon in 2008, bereikte de werkloosheid begin 2014 een hoogtepunt. Daarna zette een daling in, maar de werkloosheid is nog steeds hoger dan voor de crisis. Vooral bij 25- tot 45-jarigen is het verschil nog groot.

Lees verder

Laagopgeleide vrouwen vaker financieel bewust

Laagopgeleide oudere vrouwen en hoogopgeleide oudere mannen zijn de meest financieel bewuste Nederlanders. De rest van Nederland is het afgelopen jaar niet financieel bewuster geworden.

Lees verder

Arbozaken niet op orde bij 4 procent van de bedrijven

Onderzoeks- en adviesorganisatie Conclusr zegt dat bijna 21.000 bedrijven en instellingen hun arbozaken niet op orde hebben. Dit komt neer op bijna 4 procent. Het betreft met name de handel, horeca en zakelijke dienstverlening.

Lees verder

Autobezit jongeren in stad helft van dat op platteland

Het autobezit van jongeren op het platteland is twee keer zo hoog als van stadsjongeren. Begin 2015 had gemiddeld 1 op de 5 jongeren (18 tot 30 jaar) in de zeer stedelijke gebieden een auto. In niet stedelijke gebieden was dat 2 op de 5.

Lees verder

Detailhandel zet 5,5 procent meer om in november

De detailhandel heeft in november 5,5 procent meer omgezet dan in november 2016, meldt het CBS. De verkopen (het volume) waren 4,1 procent hoger.

Lees verder

Sterke daling wanbetalers zorgpremie

Het aantal wanbetalers van de zorgverzekeringspremie is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2014 waren er nog 325.000 wanbetalers, vorig jaar waren dat er minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag.

Lees verder

Hogere rente hoeft niet te leiden tot minder investeringen

Bedrijven met gunstige groeivooruitzichten op de middellange termijn zijn minder geneigd om hun investeringen terug te schroeven als de rente stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank.

Lees verder

Leegstand van winkels daalt

De leegstand van winkels neemt voor het derde jaar op rij af. Eind 2017 stond 7 procent van de winkelpanden leeg, tegenover 7,2 procent een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Locatus, een onderzoeksbureau dat gegevens verzamelt over de detailhandel.

Lees verder